Tracament amb tocilizumab contra el coronavirus

Actualment s’està experimentant amb molts medicaments ja existents per intentar frenar el coronavirus. Un d’aquests medicaments és el tocilizumab que es fa servir per a l’artritis reumatoide. Alguns pacients amb coronavirus acaben amb quadres greus a causa d’una resposta antiinflamatòria compensatòria que pot acabar amb una falla multiorgànica.

Tocilizumab és un inhibidor de la interleuquina 6 reduint els mecanismes inflamatoris, una de les causes dels casos més greus de coronavirus.

De moment aquest medicament no ha sigut aprovat per ningun País de la unió Europea.

http://isanidad.com/158304/que-sabemos-tocilizumab-tratamiento-frente-coronavirus/

Medicament contra el lupus s’esgota a causa de a la seva relació amb el covid-19

El medicament hydroxychloroquine està sent receptat contra el coronavirus. Aquest medicament s’utilitza per tractar el lupus.

El lupus és un tipus de malaltia autoimmune, un trastorn del sistema immunitari que identifica erròniament les cèl·lules pròpies com a estranyes i produeix anticossos que lesionen els teixits i els òrgans propis (auto-anticossos).

Tant Itàlia com França permeten als metges receptar aquest medicament contra el coronavirus encara que no estigui demostrada la seva eficàcia. Aquest medicament és menys tòxic que la chloroquine que es fa servir per tractar la malària.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/vital-drug-people-lupus-coronavirus-covid-19-link-hydroxychloroquine